• Biały Facebook Ikona
CENTRUM TERAPII I ROZWOJU

Każda wizyta u nas

to skuteczny krok w rozwoju dziecka.

KIDS UP

Zmieniamy dzieci i ich rodziców. Indywidualnie podchodzimy do każdego dziecka, a nasze nowoczesne metody pracy z dziećmi i kadra najlepszych specjalistów to skuteczna droga do efektu.
 

Budujemy i rozwijamy relacje dzieci
z otaczających ich światem.
To my jesteśmy dla dzieci,
nigdy odwrotnie.

PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Konsultacje dla rodziców, obserwacja dziecka, terapia, opinie psychologiczne
 

Dla rodziców zaniepokojonych nieprawidłowym rozwojem dziecka. 
Dla dzieci mających problemy z koncentracją uwagi, trudności adaptacyjne, problemy z dostosowaniem się do reguł społecznych, trudności z nauką, konflikty z otoczeniem, nie radzących sobie z emocjami, agresywnych czy też stwarzających problemy natury wychowawczej.

Napisz do nas i umów się na dogodny termin

 
ZAJĘCIA TUS

Grupowy trening umiejętności społecznych
 

Dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu interakcji społecznych, rozpoznawaniem
i odczytywaniem mowy ciała, komunikacją werbalną,  nieśmiałych, wycofanych lub lękowych, mających problem z kontrolą emocjonalną, samokontrolą, agresją

Zajęcia odbywają się we wtorki i środy od godziny 16:30

 
 
TRENING KONCENTRACJI UWAGI
dla dzieci 6-8 lat

Badania dowodzą iż odpowiednio dobrane techniki
i regularny trening mogą poprawić zdolność koncentracji
uwagi i korzystnie wpływają na procesy zapamiętywania.

 

Zapraszamy na cykl cotygodniowych spotkań, odbywających się w małej grupie, podczas których będziemy poznawać i utrwalać metody wspierające koncentrację i pamięć m.in. wizualizacje, planowanie, wywoływanie odpowiedniej motywacji, organizację przestrzeni.


Ćwiczenia będą przeplatane zabawami grupowymi
oraz aktywnością ruchową.


Koszt za jedne zajęcia: 50 PLN, płatne z góry, za semestr (możliwa płatność w dwóch ratach)

SENSO - ZABAWY
dla dzieci 3-6 lat

Zapraszamy na rozwijające zajęcia z elementami integracji sensorycznej, rytmiki i czytania metodą sylabową.

 

Na zajęciach dziecko w aktywny sposób będzie poznawać otaczający go świat. Rozwinie swoje zmysły o doświadczenia dotykowe, słuchowe i wzrokowe. Samodzielnie przygotuje masy plastyczne, aktywizując wszystkie swoje zmysły. Wzbogaci swoją kreatywność i twórcze myślenie.

 

Na zajęciach dziecko w formie sensorycznych zabaw oraz zabaw ruchowych zapozna się z samogłoskami i sylabami.

 

Metoda sylabowa jest skutecznym sposobem zdobywania umiejętności czytania ze zrozumieniem, dlatego warto rozpocząć ją jak najwcześniej, gdy plastyczność mózgu jest największa.

 

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 lat.

 
INTEGRACJA 
SENSORYCZNA

O zaburzeniach integracji sensorycznej można mówić jeżeli organizacja bodźców docierających do układu nerwowego jest nieprawidłowa (nie rozwijają się pewne umiejętności, lub nie rozwijają się one prawidłowo) i powoduje to trudności w funkcjonowaniu dziecka w środowisku domowym, przedszkolnym lub szkolnym.

 

W celu rozpoznania zaburzeń integracji sensorycznej należy przeprowadzić testy, na podstawie których można stwierdzić, czy dziecko ma zaburzenia integracji sensorycznej.

Im wcześniej dziecko zgłoszone jest na diagnozę i rozpocznie terapię, tym szybciej będą widoczne efekty.

 

Diagnozy dokonuje wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, najczęściej w trzech sesjach (jednogodzinnych).

Istnieje również, w przypadku najmłodszych dzieci, możliwość przeprowadzenia diagnozy SI w domu Pacjenta, bez konieczności wizyty w naszym Centrum. 

 

Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w pełni wyposażonej sali sensorycznej przez wykwalifikowanych terapeutów SI

Napisz do nas i umów się na dogodny termin

 
LOGOPEDA

Konsultacje, usuwanie zaburzeń mowy, stymulowanie i wyrównywanie opóźnień,
poprawa zdolności komunikacyjnych

 

Dla  rodziców mających jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowego rozwoju mowy dziecka.
Dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy (gdy niemowlę nie gaworzy, nie powtarza sylab, nie reaguje na słowa, dwulatek wypowiada zaledwie kilka słów lub wcale).
Dla dzieci z nieprawidłową budową aparatu artykulacyjnego, mających problemy ze słuchem, nie wymawiających prawidłowo głosek zgodnie
z etapem rozwojowym

Napisz do nas i umów się na dogodny termin

 
 
TERAPIA RĘKI

Usprawnianie motoryki małej czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców
 

Dla dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych,
z trudnościami w opanowaniu czynności samoobsługowych, niechętnych do wykonywania prac manualnych, plastycznych (rysowanie, wycinanie, modelowanie, wyklejanie),
z nieprawidłowym chwytem pisarskim
i zaburzeniami grafomotorycznymi, mających problem z koordynacją obu rąk oraz dzieci
z nadwrażliwością rączek

Napisz do nas i umów się na dogodny termin

GIMBAJKI

Zajęcia z elementami gimnastyki korekcyjnej

i tańca.
Zabawy z tańcem, nauka piosenek, akompaniowanie przy pomocy przedmiotów, które stają się instrumentami, gimnastyka poprzez opowieści ruchowe.

 

Zajęcia mają charakter dynamiczny, adekwatny do żywiołowości dzieci.

 

Zajęcia, wg swojej autorskiej metody, prowadzi Barbara Wiraszka – fizjoterapeutka, instruktor aerobiku i muzyk. Posiadająca przygotowanie pedagogiczne, prowadząca zajęcia gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i fitnessu w przedszkolach na Ursynowie i Wilanowie.
Prywatnie mama trójki dzieci.

 
PIERWSZE KROKI
W SAMODZIELNOŚĆ
(dla 2-3 latków)

Zapraszamy na zajęcia, podczas których dzieci przyjemnie i kreatywnie spędzą czas z rówieśnikami, pobudzą swoje zmysły poprzez zabawy sensoryczne, wezmą udział w zabawach ruchowych i paluszkowych dostosowanych do ich wieku i możliwości, wspólnie zaśpiewają i zatańczą.

Zajęcia pomogą w stworzeniu przyjaznego nastawienia do rówieśników, a tym samym zredukują poziom stresu towarzyszącego w pierwszych dniach w przedszkolu.
Dzieci zobaczą, jak miło można spędzać czas z rówieśnikami, bawiąc się i doświadczając nowych przygód.

Czas trwania zajęć: 50 min

Maksymalna liczba dzieci: 6

Wtorek g. 15:30

 
WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ
(dla dzieci w wieku przedszkolnym
i uczniów pierwszej klasy)

Metoda, która uwzględnia reguły rozwoju języka

i usprawnia technikę czytania.

Została opracowana tak, by każde dziecko, którego poziom intelektualny mieści się w granicach normy lub nieznacznego obniżenia, mogło nauczyć się czytać.

Bardzo ważnym elementem zajęć jest stymulacja wszystkich funkcji poznawczych dziecka.

 

Dziecko w wieku przedszkolnym jest zainteresowane światem liter, chce czytać. Chętnie uczestniczy w zajęciach, które są prowadzone w formie zabawy.

Dlatego warto rozpocząć naukę czytania jak najwcześniej, zanim dziecko odkryje, że nauka czytania jest trudną sztuką.
 

Dla uczniów klasy pierwszej, którzy mają trudności z opanowaniem liter i umiejętnością czytania ze rozumieniem zajęcia prowadzone są na literach drukowanych i pisanych.

 

Czas trwania: 50 min

Ilość uczestników: zajęcia indywidualne

Wiek: 3-7 lat

 
GORDONKI

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku 0-3 lata oraz rodziców i opiekunów, którzy lubią aktywnie spędzać czas z dzieckiem

Zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, skupiające się głównie na rozwoju muzycznym. Jednocześnie podczas zajęć dzieci uczą się koordynacji ruchowo-oddechowej, nabywają poczucia sprawstwa - poprzez realny wpływ na przebieg zajęć, nawiązują kontakty społeczne
z rówieśnikami.

Podczas zajęć cały czas ruszamy się w pulsie muzyki, co pomaga skoordynować dzieciom ruch z oddechem, jak również uczy jak utrzymywać stały puls piosenek
i prawidłowo je frazować.
 

Dodatkowo, by cały czas skupiać uwagę dziecka, do zajęć włączane są różne rekwizyty, np. chusta animacyjna (podkreślająca puls melodii, czy rytmu), piórka (wspomagające koordynację oddechową), głębokie pudło z piłeczkami (wspomagające czucie głębokie).


Zajęcia prowadzi: Katarzyna Czapla

Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10-13.

Grupa może liczyć maksymalnie 6 uczestników (Dziecko+Opiekun)

Cena:

- 44 PLN jedne zajęcia

- 40 PLN jedne zajęcia przy zakupie karnetu (czterech zajęć)

Centrum KIDS UP Gordonki zajęcia umuzyka
 
 

Centrum KIDS UP

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

mail:

kontakt@centrumkidsup.com

tel.
tel: 575 440 641

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.