Cennik

Obowiązuje od 1.09.2021

Konsultacje
(płatne przelewem, najpóźniej na dzień przed terminem pierwszego spotkania)

Konsultacja psychologiczna - pierwsza/jednorazowa - spotkanie z rodzicem (90 min): 170 PLN

Konsultacja psychologiczna - druga - spotkanie z dzieckiem (50 min): 110 PLN

Konsultacja psychologiczna - trzecia - omówienie planu terapii (60 min): 110 PLN

Konsultacja dot. rozwoju procesów sensorycznych: 150 PLN

Konsultacja kwalifikująca do zajęć grupowych (30 min): 50 PLN

Pisemna opinia: 100 PLN

Diagnozy
(płatne przelewem, najpóźniej na dzień przed terminem pierwszego spotkania)

Diagnoza logopedyczna (60 min): 150 PLN

Diagnoza Integracji Sensorycznej (3 spotkania, w tym pisemna diagnoza wraz z omówieniem): 460 PLN

Ocena rozwoju sensomotorycznego: 360 PLN

Diagnoza dot. terapii ręki (60 min): 150 PLN

Terapia indywidualna
(płatne przelewem, z góry, za cały miesiąc, do 5 dnia miesiąca)

Terapia psychologiczna (50 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 100 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 110 PLN

- soboty: 130 PLN

Terapia psychologiczna (30 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 55 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 60 PLN

- soboty: 70 PLN

Terapia Ręki (50 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 100 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 110 PLN

- soboty: 130 PLN

Logopeda (50 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 100 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 110 PLN

- soboty: 130 PLN

Logopeda (30 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 55 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 60 PLN

- soboty: 70 PLN

Integracja Sensoryczna (50 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 110 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 120 PLN

- soboty: 140 PLN

Zajęcia grupowe
(płatne przelewem, z góry, za cały semestr, do 5 dnia pierwszego miesiąca zajęć)
cena za 1 osobę, za jedne zajęcia

Diada (50 min)

- poniedziałek - piątek do godz. 13-tej: 70 PLN

- poniedziałek - piątek od godz. 14-tej: 80 PLN

- soboty: 90 PLN

Trening umiejętności społecznych (TUS): 1050 PLN (za semestr)

Trening umiejętności społecznych (TUS), soboty: 1200 PLN (za semestr)

Trening koncentracji uwagi: 80 PLN

Trening kontroli złości: 110 PLN

Instrumental enrichment
(płatne przelewem z góry za semestr, do 5 dnia miesiąca)

Pojedyncze zajęcia (45 min): 140 PLN

Logozabawy
(płatne przelewem, najpóźniej 1 dzień przed zarezerwowanymi zajęciami)

Pojedyncze zajęcia Dziecko + Opiekun (50 min): 60 PLN

Karnet na cztery zajęcia: 220 PLN

Gordonki
(płatne przelewem, najpóźniej 1 dzień przed zarezerwowanymi zajęciami)

Pojedyncze zajęcia Dziecko + Opiekun (50 min): 60 PLN

Karnet na cztery zajęcia: 200 PLN

Prosimy o dokonywanie opłat na konto KIDS UP:

12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

Wystawiamy faktury dla fundacji, przedszkoli, szkół, rodziców i opiekunów