GIMBAJKI - SZCZEGÓŁY

Zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, tańca i rytmiki. 

Poprzez opowieści ruchowe bawimy się gimnastyką, mającą na celu  wspomaganie kształtowania prawidłowej postawy ciała dziecka. Ćwiczenia aktywizujące stopy, wzmacniające mięśnie posturalne to doskonała profilaktyka wad postawy. 

Różne formy tańca, improwizowanie przy muzyce wspomagają koordynację i ekspresję ruchową, a zabawy rytmiczne wpływają na kształtowanie umiejętności muzycznych i wrażliwości dziecka. 

 

Przenosimy się do świata wyobraźni dzięki muzyce, tej poważnej i niepoważnej. Zabawy z tańcem, nauka piosenek, akompaniowanie przy pomocy przedmiotów, które stają się instrumentami oraz gimnastyka poprzez opowieści ruchowe.

 

Połączenie tych aktywności, towarzystwo innych dzieci, a przede wszystkim wspólna zabawa i nauka, przygotowuje Malucha do przedszkolnych wyzwań.

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godz. 11:30
Minimalna liczba dzieci, aby powstała grupa: 3
Maksymalna liczba dzieci: 8
Dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat
Czas trwania zajęć: 1h

Cena zajęć: 45 PLN (za jedne zajęcia)
 

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.