DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Na całość diagnozy składa się:
 

 • wywiad z rodzicem (dotyczy przebiegu ciąży, rozwoju dziecka oraz jego zachowań i nawyków) ;

 • przeprowadzenie Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej (w zależności od wieku dziecka);

 • obserwacji dziecka, w tym obserwacji klinicznej (obserwacja swobodnej zabawy, zachowania, reakcji na określone bodźce sensoryczne oraz przeprowadzenie prób klinicznych, w których sprawdzane są między innymi reakcje równoważne, posturalne);

 • omówienie diagnozy.

Diagnozy dokonuje wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, najczęściej w trzech sesjach (jednogodzinnych).

W przypadku najmłodszych dzieci istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnozy w domu Pacjenta, bez konieczności wizyty z dzieckiem w naszym Centrum.

3.png

TERAPIA MOŻE BYĆ POMOCNA DLA DZIECI:

 • z trudnościami szkolnymi (czytanie, pisanie, uczenie się)

 • nadpobudliwych, nadwrażliwych lub dla dzieci o zbyt małej wrażliwości na docierające bodźce,

 • z obniżoną koordynacją ruchową,

 • za zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwych jak i dla tych, które unikają ruchu,

 • z opóźnionym rozwojem mowy,

 • z zespołem Aspergera, z autyzmem,

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • z zespołem Downa,

 • z zespołem kruchego chromosomu X,

 

 • z zespołem ADHD i ADD,

 • o obniżonej sprawności intelektualnej,

 • z wadą słuchu,

 • ze sprzężonymi zaburzeniami

 

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Integracja sensoryczna jest procesem zachodzącym w mózgu (w układzie nerwowym), polegającym na organizacji wrażeń odbieranych przez zmysły w taki sposób, by mogły być użyte w celowym działaniu. Inaczej mówiąc, docierające do nas bodźce z otoczenia to informacje, które mózg odbiera, przetwarza, interpretuje, analizuje, integruje i segreguje, po to by na nie zareagować, czyli odpowiedzią na bodźce jest nasze zachowanie, które jest adekwatne do zadanego bodźca.

 

Według twórczyni teorii integracji sensorycznej J.A. Ayres, integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas terapii zmysłom dostarczane są bodźce sensoryczne, które dobiera i kontroluje terapeuta w taki sposób, by wywołać u dziecka poprawę integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym.
Terapia poprzedzona jest diagnozą i zarówno terapia jak i diagnoza odbywają się indywidualnie.

Podczas terapii usprawnia się systemy sensoryczne i procesy układu nerwowego, które są bazą umiejętności szkolnych takich jak czytanie, pisanie oraz umiejętności sprawnościowych takich jak np. jazda na rowerze.
Forma terapii jest tak zorganizowana, by była

dla dzieci atrakcyjna, czyli w formie zabawy.

Koszt zajęć i diagnozy wg aktualnego cennika

12.png
pływanie Sport i wakacje.png
BASEN JAKO UZUPEŁNIENIE TERAPII

Dobrym uzupełnieniem terapii integracji sensorycznej mogą być zajęcia na basenie.

Woda ze względu na swoją gęstość dostarcza dużo stymulacji proprioceptywnej dzięki temu poprawia przetwarzanie bodźców i integrację sensoryczną.

Zajęcia na basenie stymulują czucie powierzchniowe i głębokie oraz system przedsionkowy, poprawiają planowanie motoryczne, pomagają budować schemat ciała, ćwiczą motorykę dużą i małą.

Wszystko to przekłada się na lepsze, codzienne funkcjonowanie – dziecko jest lepiej zorganizowane ruchowo, bardziej sprawne, ma większą świadomość własnego ciała.

Zabawy i ćwiczenia prowadzone w niewielkiej grupie świetnie wpływają na rozwój społeczny – umiejętność współdziałania i komunikowania się.

 

Basen może wzmocnić i poprawić efekt terapii integracji sensorycznej i terapii ręki, ale też terapii logopedycznej, pedagogicznej, czy psychologicznej.

Takie zajęcia dla dzieci i niemowląt prowadzone są przez doświadczonych instruktorów z Fundacji Sport i Wakacje.

www.sportiwakacje.pl

tel. 608 500 069,

mail. fundacja@sportiwakacje.pl

Sport i wakacje.png
 
ZAPISZ SIĘ
na DIAGNOZĘ
lub
ZAJĘCIA 

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Integracja Sensoryczna zajęcia SI.jpg