DIAGNOZA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Na całość diagnozy składa się:
 

 • wywiad z rodzicem (dotyczy przebiegu ciąży, rozwoju dziecka oraz jego zachowań i nawyków) ;

 • przeprowadzenie Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej (w zależności od wieku dziecka);

 • obserwacji dziecka, w tym obserwacji klinicznej (obserwacja swobodnej zabawy, zachowania, reakcji na określone bodźce sensoryczne oraz przeprowadzenie prób klinicznych, w których sprawdzane są między innymi reakcje równoważne, posturalne);

 • omówienie diagnozy.

Diagnozy dokonuje wykwalifikowany, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, najczęściej w trzech sesjach (jednogodzinnych).

W przypadku najmłodszych dzieci istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnej diagnozy w domu Pacjenta, bez konieczności wizyty z dzieckiem w naszym Centrum.

3.png

TERAPIA MOŻE BYĆ POMOCNA DLA DZIECI:

 • z trudnościami szkolnymi (czytanie, pisanie, uczenie się)

 • nadpobudliwych, nadwrażliwych lub dla dzieci o zbyt małej wrażliwości na docierające bodźce,

 • z obniżoną koordynacją ruchową,

 • za zaburzeniami koncentracji uwagi, nadruchliwych jak i dla tych, które unikają ruchu,

 • z opóźnionym rozwojem mowy,

 • z zespołem Aspergera, z autyzmem,

 • z mózgowym porażeniem dziecięcym,

 • z zespołem Downa,

 • z zespołem kruchego chromosomu X,

 

 • z zespołem ADHD i ADD,

 • o obniżonej sprawności intelektualnej,

 • z wadą słuchu,

 • ze sprzężonymi zaburzeniami

 

CO TO JEST INTEGRACJA SENSORYCZNA?

Integracja sensoryczna jest procesem zachodzącym w mózgu (w układzie nerwowym), polegającym na organizacji wrażeń odbieranych przez zmysły w taki sposób, by mogły być użyte w celowym działaniu. Inaczej mówiąc, docierające do nas bodźce z otoczenia to informacje, które mózg odbiera, przetwarza, interpretuje, analizuje, integruje i segreguje, po to by na nie zareagować, czyli odpowiedzią na bodźce jest nasze zachowanie, które jest adekwatne do zadanego bodźca.

 

Według twórczyni teorii integracji sensorycznej J.A. Ayres, integracja sensoryczna to proces, dzięki któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów, segregując je, rozpoznając, interpretując i integrując je ze sobą i z wcześniejszymi doświadczeniami, odpowiada adekwatną reakcją.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Podczas terapii zmysłom dostarczane są bodźce sensoryczne, które dobiera i kontroluje terapeuta w taki sposób, by wywołać u dziecka poprawę integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym.
Terapia poprzedzona jest diagnozą i zarówno terapia jak i diagnoza odbywają się indywidualnie.

Podczas terapii usprawnia się systemy sensoryczne i procesy układu nerwowego, które są bazą umiejętności szkolnych takich jak czytanie, pisanie oraz umiejętności sprawnościowych takich jak np. jazda na rowerze.
Forma terapii jest tak zorganizowana, by była

dla dzieci atrakcyjna, czyli w formie zabawy.

Koszt zajęć: 100 PLN (50 min + 5 min na rozmowę z Rodzicem bądź Opiekunem)
 

Koszt przeprowadzenia diagnozy najmłodszych dzieci (w domu Pacjenta): 180 PLN
 

Koszt diagnozy SI: 360 PLN (trzy spotkania
i omówienie pisemnej diagnozy)

12.png
 
Integracja Sensoryczna zajęcia SI.jpg
ZAPISZ SIĘ
na DIAGNOZĘ
lub
ZAJĘCIA 

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Zadzwoń do nas:
+48 575 440 641

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.