ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy, podczas której dziecko rozwija swój system językowy oraz uczy się prawidłowej wymowy.
 

Terapia logopedyczna dopasowana jest indywidualnie do potrzeb, możliwości
i umiejętności podopiecznego, dzięki czemu dziecko ma szansę na korygowanie przejawianych trudności przy jednoczesnym wykorzystaniu swoich mocnych stron.

 

Dzięki ćwiczeniom m.in:

 • usprawniającym aparat artykulacyjny, 

 • poprawiającym artykulację poszczególnych głosek,

 • rozwijającym percepcję wzrokową
  i słuchową, 

 • poszerzającym słownictwo bierne
  i czynne,

 • utrwalającym strukturę wyrazu
  i zdania,

 • doskonalącym motorykę małą oraz dużą 
   

dziecko nabywa niezbędnych do funkcjonowania wśród  rówieśników kompetencji komunikacyjnych oraz językowych, a także
spędza miło i owocnie czas w przyjaznej atmosferze.

Logopeda w KIDS UP

Zapisz swoje dziecko już dzisiaj.