PSYCHOLOG - SZCZEGÓŁY

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów występujących u dzieci i młodzieży,
a także poradnictwem rodzicielskim (konsultacje).

 

Pierwsze spotkania obejmują wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/ szkolnym oraz zgłaszanych trudności.

 

Kolejnym etapem jest obserwacja i zapoznanie terapeuty z dzieckiem poprzez wspólną zabawę.

 

Następnie wspólnie z rodzicami jest ustalany indywidualny plan terapeutyczny oraz ilość
i częstotliwość spotkań. 

 

Głównym zadaniem terapii jest:

  • Poprawa codziennego funkcjonowania zarówno dziecka jak i całej rodziny,

  • Wspieranie dziecka w nabywaniu nowych umiejętności,

  • Zwiększanie jego samodzielności, 

  • Wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Pracę terapeutyczną opieramy przede wszystkim na bliskiej relacji z dzieckiem i wykorzystujemy jego mocne strony oraz zainteresowania, do pracy nad problemowymi obszarami.

Skontaktuj się z nami, żeby umówić termin pierwszego spotkania.