Rozwiń skrzydła w grupie

Zajęcia grupowe, prowadzone przez psychologa dziecięcego.

Dzieci odwiedzą krainę emocji i sprawdzą, kto w niej mieszka.

Dowiedzą się m.in. jak zrozumieć, co czują, gdy bawią się w grupie i jak powiedzieć innym czego potrzebują,
a czego nie chcą.

 

Zajęcia grupowe mające na celu wspieranie dzieci
w rozumieniu własnych stanów emocjonalnych
wyrażaniu swoich potrzeb i oczekiwań oraz rozwijaniu umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji
w grupie rówieśniczej.
Wszystko to w przyjaznej atmosferze podczas zabaw plastycznych, muzycznych, ruchowych.

 

Tygodniowy turnus.

Mała grupa do 6 dzieci.

Czas trwania zajęć:

45 min + 15 minut na rozmowy z rodzicami.

 
Minimalna liczba, aby ruszyła grupa: 4 dzieci

Terminy:
1-5 lipca, godz. 17:00-18:00
15-19 lipca, godz. 17:00-18:00


Cena: 300 PLN za cykl pięciu zajęć

Liczba dzieci w grupie: 4-6

Wiek dzieci: 5-7 lat

Zapisy pod nr tel. 

575 440 641

lub mailem:

kontakt@centrumkidsup.com

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.