SENSO - ZABAWY

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE

Zajęcia z elementami integracji sensorycznej, rytmiki, oraz czytania

Podczas zajęć dziecko poznaje otaczające je środowisko, rozwijając swoje zmysły o doświadczenia dotykowe, słuchowe, wzrokowe, a także doświadczenia płynące z ruchu, czyli stymulowanie systemu przedsionkowego (w którym znajduje się układ równoważny) i propriocepcyjnego (tzw. czucie głębokie czyli oddziaływania na mięśnie i stawy).

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, do 5 osób. Przeznaczone są dla dzieci w przedziale wiekowym
3 – 6 lat. Czas trwania zajęć 50 min.

Zajęcia odbywaj się w poniedziałki od 17:15

Cena karnetu (4 zajęcia): 150 PLN

Zajęcia odbywają się w atmosferze umuzykalniania. Odczuwanie elementów muzycznych takich jak dynamika, tempo, rytm, akcent oraz proste układy taneczne, czyli rytmiczny ruch, mają pozytywny wpływ na proces uczenia się i rozwój mowy.


Dodatkowo na zajęciach dziecko uczy się czytania globalnego, tym samym rozwijając pamięć fotograficzną, a także wzrok, słuch i mowę.

ZAPISZ SIĘ
NA ZAJĘCIA

 

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Zadzwoń do nas:
+48 575 440 641

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.