W sensorycznej krainie czas przyjemnie płynie

Serdecznie zapraszamy na zajęcia sensoryczne, podczas których dziecko, w sposób aktywny, poznaje otaczający go świat. Uczy się kreatywności, twórczego myślenia i umiejętności podejmowania decyzji.

Dzieci samodzielnie przygotują masy plastyczne aktywizując wszystkie swoje zmysły.

 

Damy szansę dziecku na eksperymentowanie, nie będziemy wydawać poleceń, lecz będziemy pytać.
 

To dziecko zdecyduje, jakiego koloru użyje do swojej masy plastycznej i ile produktu doda, obserwując jednocześnie, jak zmienia się jej konsystencja.

Każda może być zupełnie inna – i o to chodzi!
 

Na zajęciach wykorzystamy tylko bezpieczne dla dzieci produkty spożywcze. Nie używamy fartuchów i nie zakłócamy procesu naturalnej aktywności twórczej dzieci.

Pamiętajmy, że:
Brudne dziecko, to szczęśliwe dziecko!” 😊

Serdecznie zapraszamy!

 

Kiedy: 8-12 lipca, godz. 12:00-13:00 (zajęcia trwają 50 min)

Liczba dzieci: 4-6

Wiek dzieci: 3-6 lat

Grupa rusza po zebraniu minimum 4 dzieci

Koszt: 270 PLN (za cały cykl 5 zajęć)

Zapisy pod nr tel. 

575 440 641

lub mailem:

kontakt@centrumkidsup.com

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.