SENSO-ZABAWY

Zapraszamy na rozwijające zajęcia sensoryczne, podczas których dziecko, w sposób aktywny, poznaje otaczający go świat.

Uczy się kreatywności, twórczego myślenia i umiejętności podejmowania decyzji.

Dzieci samodzielnie przygotują masy plastyczne aktywizując wszystkie swoje zmysły.

Damy szansę dziecku na eksperymentowanie, nie będziemy wydawać poleceń, lecz będziemy pytać.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest zainteresowane światem liter, chce czytać.
Chętnie uczestniczy w zajęciach, które są prowadzone w formie zabawy.

Na zajęciach dzieci zapoznają się w formie kreatywnej, sensorycznej zabawy z samogłoskami i sylabami. Dzięki umiejętności samodzielnego odczytywania sylab, dziecko będzie mogło czytać i rozumieć nowe teksty.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 17:30
Minimalna liczba dzieci, aby powstała grupa: 3
Maksymalna liczba dzieci: 8
Dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat
Czas trwania zajęć: 50 min

Cena: 40 PLN za jedne zajęcia (płatne za semestr)
 

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.