Nasz zespół

Kids UP to grupa doświadczonych terapeutów i pasjonatów swojego zawodu.
Stale rozwijająca się i podnosząca swoje kwalifikacje.

Indywidualnie podchodząca do każdego z naszych Pacjentów.

Justyna Przeździecka
Psycholożka, Terapeutka SI

Psycholog kliniczny, pedagog, terapeuta Integracji Sensorycznej. 

Zajmuję się stymulacją rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, zespołem Aspergera i innymi trudnościami w funkcjonowaniu.
Prowadzę Treningi Umiejętności Społecznych oraz Treningi Koncentracji wg autorskich programów oraz zajęcia Terapii ręki. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach i szkołach. 

 

Kluczową rzeczą w terapii jest dla mnie bliska relacja z podopiecznymi oraz całościowe podejście do problemów z uwzględnieniem zarówno sfery emocjonalnej, fizycznej, środowiska rodzinnego i rówieśniczego każdego dziecka.

 

Czerpię ogromną satysfakcję z wydobywania mocnych stron dzieci i na nich opieram pracę nad trudnościami.

Zuzanna Siedlarek
Psycholożka, Psychoterapeutka

Jestem psycholożką wychowawczą oraz psychoterapeutką w trakcie szkolenia. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jestem certyfikowaną trenerką Treningu Umiejętności Społecznych oraz Treningu Kontroli Złości.

 

Doświadczenie zdobywałam pracując z dziećmi, rodzicami

i nauczycielami w szkołach podstawowych i przedszkolach oraz

w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Stale rozwijam swoje kompetencje zawodowe, między innymi uczestnicząc w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym

ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin oraz terapii dzieci i młodzieży

w Szkole Psychoterapii MABOR,

a także w szkoleniach 

diagnostycznych oraz z zakresu 

pomocy psychologicznej.

 

Pracuję pod stałą superwizją. 

Magda Tyc
Logopedka, Neurologopedka 

Jestem neurologopedą, logopedą ogólnym i klinicznym. 

Absolwentką studiów Logopedia

ogólna i kliniczna realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim

i Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Studia podyplomowe

z Neurologopedii ukończyłam

na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywałam na licznych praktykach

studenckich w poradniach, przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach opieki

zdrowotnej oraz na stażu logopedycznym w poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 

Obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, a także centrum terapii i rozwoju, gdzie

prowadzę diagnozę oraz terapię dzieci głównie z dyslalią, opóźnionym rozwojem mowy,

afazją dziecięcą, a także spektrum autyzmu.

Swoją wiedzę i umiejętności stale poszerzam na licznych szkoleniach i kursach.

Natalia Maczuga
Logopedka

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku logopedia ogólna i kliniczna realizowane na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam na licznych praktykach w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz przyszpitalnych poradniach logopedycznych.

 

Na co dzień pracuję w przedszkolu integracyjnym m.in. z dziećmi ze spektrum autyzmu, afazją.

 

Nieustannie staram się podnosić kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach.

 

W praktyce zawodowej w szczególności skupiam się na całościowym i indywidualnym podejściu do pacjenta oraz na współpracy z innymi terapeutami i rodzicami.

Aleksandra Chodorowska
Terapeutka SI, Terapeutka Ręki, Pedagożka

Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie Warszawskim, specjalność: praca społeczno – wychowawcza z dzieckiem i rodziną oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

 

Jestem certyfikowanym terapeutą SI oraz terapii ręki.

Kontynuuję studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku: logopedia.
 

Swoje doświadczenie zdobywałam działając w wolontariatach, na licznych praktykach oraz
pracując w przedszkolach.

 

Uważam, że nauczyciel/ terapeuta powinien cały czas się rozwijać, dokształcać, by w jak najlepszy sposób pomagać dzieciom, dostrzegać i rozwijać ich talenty, pomagać w trudnych
momentach, być dla niego wsparciem.

Z tego powodu poszerzam swoje umiejętności i wiedzę biorąc udział w szkoleniach oraz warsztatach.

Katarzyna Małys
Psycholożka

Jestem psychologiem, absolwentką Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie na kierunku psychologia kliniczna. Swoje doświadczenie zawodowe 

w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywałam w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci

w Warszawie przy ul. Koszykowej (filia Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu) pracując głównie z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (m.in. Autyzm, Zespół Aspergera).

Obecnie pracuję również jako psycholog przedszkolny oraz

w ramach projektu tworzącego

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Ukończyłam kursy i szkolenia

w zakresie diagnozy i terapii dzieci, biorę udział w konferencjach dotyczących terapii dzieci

i młodzieży.

W pracy najważniejsza jest dla mnie relacja i podążanie za dzieckiem, bliskie jest mi podejście psychodynamiczne.

W KIDS Up prowadzę terapię indywidualną dzieci, poradnictwo

i konsultacje psychologiczne

dla Rodziców, grupowe zajęcia TUS.

Marta Gromek
Psycholożka 

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: psychologia wspierania rozwoju i kształcenia.

 

Swoje doświadczenie zdobywałam m.in. w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie ukończyłam roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, Ośrodku Rodzinnej Opieki Zastępczej PORT, w którym byłam wieloletnim wolontariuszem.

Pracowałam w domu dziecka, szkole podstawowej i przedszkolu. 

Ukończyłam szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej, metody Kids Skills, Treningu Umiejętności Społecznych oraz Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne SWPS. 

 

W Kids UP konsultuję rodziców, prowadzę terapię psychologiczną
i TUS.

W swojej pracy zależy mi na stworzeniu z dzieckiem relacji pełnej szacunku, zaufania i empatii.

Z zainteresowaniem słucham historii swoich podopiecznych, starając się towarzyszyć im zarówno w tych gorszych jak i lepszych momentach, wspólnie szukać rozwiązań ich trudności.

Katarzyna Czapla
Pedagog, Muzyk

Pedagog, muzyk, wokalistka, flecistka, certryfikowana Gordonistka

Łączy Gordonki z sensoryką. Na pracy z najmłodszymi dziećmi zna się jak mało kto.

Prowadzi zajęcia gordonowskie

z najmłodszymi dla wielu warszawskich fundacji, klubów, żłobków.

Jej energia udziela się podczas zajęć maluchom oraz ich rodzicom.

Paulina Kuciak-Opas

Logopedka

Jestem absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie

Warszawskim.

Wiedzę zdobytą w czasie studiów poszerzałam uczestnicząc w kursach, warsztatach i konferencjach.

Praktyczne umiejętności zdobywałam w czasie praktyk i stażu (w szkole podstawowej, przedszkolu integracyjnym i poradni psychologiczno-

pedagogicznej) oraz w czasie pracy na stanowisku logopedy w jednym z warszawskich przedszkoli.

 

W międzyczasie na świecie pojawił się Starszak, a dwa lata później

Maluch.

Tak się złożyło, że - już od narodzin - obaj mieli problemy, których diagnoza i terapia wchodziły

częściowo w zakres kompetencji logopedy.

Dotarło do mnie wtedy, że ani studia, ani dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szkolenia nie dały mi wystarczającej wiedzy i umiejętności, dzięki którym mogłabym sama pomóc moim dzieciom.

Szybko więc zaczęłam uzupełniać braki, a nic tak nie motywuje

do poszerzania wiedzy, jak chęć pomocy własnym dzieciom. 

Kontakt z wieloma specjalistami,

uczestnictwo w kolejnych szkoleniach (nakierowanych na poszerzanie wiedzy z zakresu diagnozy i terapii

logopedycznej najmłodszych dzieci) oraz obserwowanie własnych maluchów – wszystko to pomogło

i dalej pomaga mi pogłębiać wiedzę w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej.

Moim zawodowym marzeniem jest to, by być specjalistą – u którego

można znaleźć pomoc, wsparcie i zrozumienie; specjalistą, który pokieruje dobrą ścieżką 

diagnostyczną; specjalistą, dzięki któremu można zapobiec różnym konsekwencjom logopedycznym (i nie tylko) albo zmniejszyć ich zakres już na etapie niemowlęctwa i wieku wczesnodziecięcego i tym samym uniknąć wielu trudności, 

wymagających różnych terapii i leczenia w późniejszym wieku.

Gradient