iStock-614129432.jpg
Trening funkcji poznawczych
Instrumental Enrichment

Trening przeznaczony jest dla dzieci od 8 roku życia i jest  efektywną formą wsparcia rozwoju dziecka i kształtowania jego procesów myślowych.

Zwiększa jego potencjał intelektualny, skuteczność nabywania wiedzy, a także uczy wypracowywania rozwiązań w każdej sytuacji.

Kończąc kurs uczeń posiada zdolność samodzielnego myślenia i krytycznej oceny, potrafi dostrzegać logiczne związki oraz oswaja się z popełnianiem błędów, z których umie wyciągać wnioski.

Wyznacza sobie cele i opracowuje skuteczne strategie do ich osiągnięcia.

 

Trening funkcji poznawczych Instrumental Enrichment ® to nowatorski program edukacyjny rozwijający struktury inteligencji i uczący myślenia.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 min.

 

Czas trwania w zależności od ilości spotkań od 1-1,5 roku.

Zajęcia prowadzi: Pani Joanna Herbreder

certyfikowany terapeuta IE ® (nr 46/IE/2020), psycholog

Koszt zajęć zgodnie z aktualnym cennikiem opublikowanym na stronie Kids UP

 

CEL zajęć

Celem treningu funkcji poznawczych jest wzrost samodzielności w procesie myślowym – przez usprawnienie i zwiększenie elastyczności procesów poznawczych , takich jak uwaga, percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo - skutkowe, myślenie krytyczne.

Dzięki temu dziecko może pełniej rozwijać i wykorzystywać swój potencjał intelektualny.

Reguły myślenia, ćwiczone w zadaniach podczas sesji, dziecko uczy się przenosić na różne sytuacje życia codziennego oraz szkolne.

Dzięki temu nabiera samodzielności w myśleniu, rozwija zdolność krytycznej oceny, lepiej rozumie logiczne związki, potrafi opracować nowe rozwiązania, poszerza zasób słów i wiedzy ogólnej.

 

Uczy się, jakie strategie uczenia się są dla niego najkorzystniejsze, oraz jak się uczyć.

To wszystko prowadzi do obniżenia poziomu lęku przed popełnieniem błędu.

Nie boimy się popełniać ich ponieważ:

 

„Dostrzegać swoje błędy – to inteligencja. Przyznawać do nich - to pokora. Więcej ich nie popełniać – to mądrość”.

NARZĘDZIA

Na zajęciach pracujemy wykorzystując karty pracy z 4 instrumentów:

„Organizacja kropek”, „Orientacja w Przestrzeni”, „Porównywanie” i „ Analiza Percepcyjna”. 

Planujemy, co zamierzamy osiągnąć, tworzymy strategie, wybieramy zasadę, która będzie kierowała naszym zadaniem, opracowujemy metody sprawdzania własnej pracy, aby być pewnym osiągnięcia celu.

Reguły myślenia, które ćwiczymy w zadaniach, mają być przenoszone na różne sytuacje szkolne i z życia codziennego.

Na koniec tworzymy REGUŁY MĄDREGO CZŁOWIEKA.

METODA

Instrumental Enrichment jest metodą znaną na świecie od kilkudziesięciu lat, w Polsce od kilku. Jej twórca jest prof. Feuerstein, uczeń Piageta.

Skuteczność metody potwierdzają liczne badania naukowe prowadzone przez psychologów w całej Europie.

Zajęcia w Polsce są prowadzone jedynie przez certyfikowanych terapeutów posiadających uprawnienia nadane przez Instytut Feuersteina

w Izraelu. 

Instrumental enrichment 3.png
DLA KOGO przeznaczona jest metoda
Intrumental Enrichment?

Dla osób od 8 - 100 lat .

Jest pomocna osobom:

  • z dysleksją rozwojową i dyskalkulią

  • z problemami z koncentracją uwagi, nadpobudliwością i impulsywnością (ADD, ADHD)

  • z obniżoną sprawnością intelektualną

  • zespołem Aspergera

  • z trudnościami w uczeniu się

  • zdolnym, jako narzędzie do rozwoju poznawczego 

  • oraz dla dzieci z tzw. zespołem pocovidowym (PIMS) - charakterystycznym powikłaniem tego zespołu jest jakościowe zaburzenie funkcji poznawczych.

  • dla osób z grupy ciężkiego przebiegu choroby COVID - 19.

Wesprzyj dziecko w jego rozwoju :)
zapisy na zajęcia:
85.png