3.png
TRENING KONCENTRACJI UWAGI

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na wykonywanej czynności.
Jest niezbędna przy wszystkich świadomych działaniach. Coraz częściej jednak pojawiają się dzieci, które mają
problemy z utrzymaniem skupienia, między innymi ze względu na ogromną ilość otaczających bodźców oraz nieprawidłowe filtrowanie informacji, które do nich docierają. 
Wszystko to wpływa na jakość wykonywanych zadań, samoocenę a także motywację do dalszych działań.

Grupowe zajęcia mające na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności skupiania uwagi poprzez:

- gry i zabawy w grupie rówieśniczej
- naukę sprawdzonych technik wspierających koncentrację i pamięć
- aktywizację wszystkich zmysłów
- ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych
- ćwiczenia ruchowe

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci:

- nadmiernie ruchliwych, impulsywnych, mających problemy z kontrolą własnego zachowania, niekończących zadań, często przerywających pracę, niesłuchających uważnie, działających pospiesznie, popełniających dużo błędów


- spokojnych, zamyślonych, pracujących w wolnym tempie, często się rozpraszających, rozmarzonych, potrzebujących dużo czasu aby rozpocząć zadanie i je kontynuować, reagujących powoli, a w zadaniach z limitem czasowym popełniających błędy

 

A także tych, które mają problem z zapamiętaniem co jest zadane lub jakie przybory należy przynieść do szkoły oraz słabo zorganizowanych.

 


Wielkość grupy: 3 - 6 dzieci
 

Cykl 12 spotkań po 50 min

Wtorki, godz. 17:30

Cena: 720 PLN (możliwość płatności w dwóch ratach)

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.