3.png
TRENING KONCENTRACJI UWAGI

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na wykonywanej czynności.
Jest niezbędna przy wszystkich świadomych działaniach. Coraz częściej jednak pojawiają się dzieci, które mają
problemy z utrzymaniem skupienia, między innymi ze względu na ogromną ilość otaczających bodźców oraz nieprawidłowe filtrowanie informacji, które do nich docierają. 
Wszystko to wpływa na jakość wykonywanych zadań, samoocenę a także motywację do dalszych działań.

Grupowe zajęcia mające na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności skupiania uwagi poprzez:

- gry i zabawy w grupie rówieśniczej
- naukę sprawdzonych technik wspierających koncentrację i pamięć
- aktywizację wszystkich zmysłów
- ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych
- ćwiczenia ruchowe

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci:

- nadmiernie ruchliwych, impulsywnych, mających problemy z kontrolą własnego zachowania, niekończących zadań, często przerywających pracę, niesłuchających uważnie, działających pospiesznie, popełniających dużo błędów


- spokojnych, zamyślonych, pracujących w wolnym tempie, często się rozpraszających, rozmarzonych, potrzebujących dużo czasu aby rozpocząć zadanie i je kontynuować, reagujących powoli, a w zadaniach z limitem czasowym popełniających błędy

 

A także tych, które mają problem z zapamiętaniem co jest zadane lub jakie przybory należy przynieść do szkoły oraz słabo zorganizowanych.

 


Wielkość grupy: 3 - 6 dzieci
 

Koszt zajęć zgodny z cennikiem Kids UP