KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.

TRENING KONCENTRACJI UWAGI

Koncentracja uwagi to umiejętność skupienia się na wykonywanej czynności.
Jest niezbędna przy wszystkich świadomych działaniach. Coraz częściej jednak pojawiają się dzieci, które mają
problemy z utrzymaniem skupienia, między innymi ze względu na ogromną ilość otaczających bodźców oraz nieprawidłowe filtrowanie informacji, które do nich docierają. 
Wszystko to wpływa na jakość wykonywanych zadań, samoocenę a także motywację do dalszych działań.

Grupowe zajęcia mające na celu rozwijanie i wzmacnianie umiejętności skupiania uwagi poprzez:

- gry i zabawy w grupie rówieśniczej
- naukę sprawdzonych technik wspierających koncentrację i pamięć
- aktywizację wszystkich zmysłów
- ćwiczenia koordynujące współpracę półkul mózgowych
- ćwiczenia ruchowe

 

Zajęcia skierowane są do wszystkich dzieci:

- nadmiernie ruchliwych, impulsywnych, mających problemy z kontrolą własnego zachowania, niekończących zadań, często przerywających pracę, niesłuchających uważnie, działających pospiesznie, popełniających dużo błędów


- spokojnych, zamyślonych, pracujących w wolnym tempie, często się rozpraszających, rozmarzonych, potrzebujących dużo czasu aby rozpocząć zadanie i je kontynuować, reagujących powoli, a w zadaniach z limitem czasowym popełniających błędy

 

A także tych, które mają problem z zapamiętaniem co jest zadane lub jakie przybory należy przynieść do szkoły oraz słabo zorganizowanych.

 

Zajęcia będą odbywały się w każdy czwartek o godzinie 17:00
Minimalna liczba dzieci, aby grupa powstała: 3
Koszt za jedne zajęcia: 50 PLN, płatne z góry, za semestr (możliwa płatność w dwóch ratach)