nauka czytania.jpg
WCZESNA NAUKA CZYTANIA METODĄ SYLABOWĄ

Wczesna nauka czytania metodą sylabową to indywidualne zajęcia dla dzieci w wieku 3-7 lat.
 

Odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 min. Opierają się na współpracy z rodzicami, ponieważ bardzo istotną rolę odgrywa  systematyczność
i utrwalenie wprowadzonego materiału.

Operowanie sylabami jest znacznie łatwiejsze od manipulowania fonemami.

Nieuzasadnione jest czytanie dźwięków, które w rzeczywistości nigdy nie są odbierane drogą słuchową.

Dlaczego metoda sylabowa?

  • podział na sylaby jest uwarunkowany rozwojowo,

  • usprawnia technikę czytania,

  • ułatwia dokonywanie syntezy,

  • uwzględnia reguły rozwoju języka,

  • ułatwia tworzenie systemu językowego.

 

Jaki jest najlepszy czas, aby dziecko nauczyło się czytać?

Metoda sylabowa przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszoklasistów, które dzielą wspólne pole uwagi z dorosłym – jest to umiejętność warunkująca uczenie się przez naśladownictwo, współdziałanie i instrukcję. Należy jednak pamiętać, że między trzecim, a czwartym rokiem życia jest optymalny czas na naukę czytania, ponieważ aktywność mózgu dziecka (plastyczność neuronalna) jest wtedy największa - w wieku trzech lat przewyższa dwukrotnie aktywność dorosłego.

Jak będą wyglądały zajęcia?

Na zajęciach dzieci, w formie kreatywnej zabawy, zapoznają się z samogłoskami, sylabami otwartymi i zamkniętymi, tworzą

i odczytują wyrazy z sylab, uczą się czytać ze zrozumieniem proste teksty.

Ćwiczenia w czytaniu są przeplatane ćwiczeniami ogólnorozwojowymi: dużej i małej motoryki, analizy i syntezy wzrokowej, szeregowania, kategoryzacji, ćwiczeniami pamięci symultanicznej i sekwencyjnej, porządkowania świata od strony lewej do prawej.

Stymulowane są jednocześnie wszystkie funkcje poznawcze dziecka.

We wczesnej nauce czytania stosowane są tylko wielkie litery, zapisane czcionką bezszeryfową, nie wprowadzamy głoskowania

i literowania.

Dla uczniów klasy pierwszej, którzy mają trudności z opanowaniem liter i umiejętnością czytania ze rozumieniem zajęcia prowadzone są na literach drukowanych i pisanych. Na zajęciach będą także usprawniane zaburzone procesy psychomotoryczne istotne w opanowaniu umiejętności czytania i pisania.

5 etapów wczesnej nauki czytania

1. Od samogłosek prymarnych do sylaby otwartej:

- nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania samogłosek  prymarnych A U I (czyli takich, które pojawiają się jako pierwsze w rozwoju mowy dziecka) oraz sekundarnych O E Y .

Podczas wprowadzania samogłosek wykorzystywane są wizualizacje - ruchy dłonią lub rękami. Obrazy liter są połączone w umyśle dziecka z odczuciami kinestetycznymi, które przywołane z pamięci, pozwalają poprawnie odczytać samogłoski,

- nauka globalnego rozpoznawania i odczytywania wyrażeń dźwiękonaśladowczych,

- nauka powtarzania, rozpoznawania i odczytywania sylab otwartych, różnicowanie sylab otwartych,

- nauka globalnego rozpoznawania wyrazów (jest dobrym sposobem  wzbudzania motywacji dziecka, dziecko ma satysfakcję płynącą z  poczucia samodzielności, ma także ogromną wartość terapeutyczną ponieważ ćwiczona jest pamięć wzrokowa i koncentracja uwagi),

 

2. Od sylaby otwartej do pierwszych wyrazów:

- budowanie wyrazów z poznanych przez dziecko sylab otwartych i odczytywanie ich,

- odczytywanie sylab składających się z samogłoski i sylaby otwartej,

- czytanie pseudowyrazów z sylab otwartych,

- budowanie i odczytywanie dwu- i trzysylabowych wyrazów.

3. Czytanie sylab zamkniętych:

- wprowadzanie opozycji - sylaba otwarta:sylaba zamknięta,

- czytanie sylab otwartych i zamkniętych w przypadkowej kolejności,

- czytanie pseudowyrazów zbudowanych z dwóch sylab zamkniętych,

4. Czytanie nowych sylab otwartych i zamkniętych:
 

- rozpoznawanie i odczytywanie sylab,

- wprowadzanie opozycji sylaba otwarta:zamknięta,,

- ćwiczenia w odczytywaniu zestawów: samogłoska + sylaba  otwarta, dwóch sylab otwartych, sylab zamkniętych,

- czytanie spółgłosek miękkich w zestawach,

- czytanie samogłosek nosowych,

- czytanie wyrazów zawierających zbitki spółgłoskowe.

5. Samodzielne czytanie tekstów

POMÓŻ DZIECKU W JEGO ROZWOJU :)
zapisy na zajęcia:
65.png
 
Dzieci, zabawa, kids up, zajęcia dla dzieci, centrum terapii i rozwoju, rozwój dzieci, ursynów, psycholog,
Dzieci, zabawa, kids up, zajęcia dla dzieci, centrum terapii i rozwoju, rozwój dzieci, ursynów, psycholog,
Dzieci, zabawa, kids up, zajęcia dla dzieci, centrum terapii i rozwoju, rozwój dzieci, ursynów, psycholog,
Dzieci, zabawa, kids up, zajęcia dla dzieci, centrum terapii i rozwoju, rozwój dzieci, ursynów, psycholog,