CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć jest ułatwienie dzieciom startu w przedszkolu i obniżenie lęku przed rozstaniem z rodzicami.

Zapoznamy dzieci ze strukturą przedszkolnych zajęć.

Dzięki kreatywnym zabawom wzbudzimy ciekawość dzieci.

Stworzymy możliwość nawiązania bliskich

i serdecznych kontaktów z rówieśnikami.

Będziemy kształtować pozytywny stosunek do przedszkola.

Czas trwania zajęć: 50 min

Karnet na 4 zajęcia: 120 PLN

Maksymalna liczba dzieci: 6

Do utworzenia grupy potrzebujemy czwórki dzieci

 
RAMOWY
PLAN ZAJĘĆ
 1. Powitanie dzieci w kółeczku.

 2. Zabawy integracyjne -  utrwalenie imion dzieci.

 3. Opowieść ruchowa – na zajęciach dzieci przenoszą się do magicznej krainy, w której czeka wiele niesamowitych zadań do wykonania – wzbudzenie ciekawości dzieci.

 4. Gimnastyka buzi i języka – ćwiczenia artykulacyjne usprawniające narządy mowy, ćwiczenia oddechowe – poprawa wydolności oddechowej, wydłużenie fazy wydechowej.

 5. Wspólne śpiewanie piosenek i pokazywanie gestów, ćwiczenia rytmiczne, zabawy paluszkowe – rozwijanie motoryki dużej i małej, ćwiczenia w organizowaniu przestrzeni, ćwiczenia pamięci poprzez zapamiętywanie i odtwarzanie układu ruchowego, reagowanie na zmiany tempa muzyki, wysokości dźwięku.

 6. Zabawy ruchowe, zabawy z chustą animacyjną – rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami,  zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu.

 7. Czytanie krótkiej bajki, wierszyka – ćwiczenie koncentracji uwagi, rozbudzenie wyobraźni i poszerzenie wiedzy  świecie.

 8. Wykonanie pracy plastycznej, zabawy sensoryczne – ćwiczenie sprawności manualnej dłoni, koordynacji wzrokowo – ruchowej, zapoznanie dzieci z różnymi materiałami plastycznymi i fakturami, budowanie wrażliwości estetycznej dziecka, rozwijanie wyobraźni.

 9. Wspólny posiłek – zapoznanie dzieci z zasadami spożywania posiłków przy stole.

 10.  Pożegnanie w kółeczku.

I etap adaptacji

Dzieci wraz z rodzicami biorą czynny udział w zajęciach.

II etap adaptacji

Dzieci zostają w sali bez rodziców – o tym, w którym momencie dziecko może zostać samo, decyduje prowadzący po obserwacji dziecka na zajęciach oraz rozmowie z rodzicem.

Jest to kwestia indywidualna.

ZAPISZ SIĘ
NA ZAJĘCIA

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Zadzwoń do nas:
+48 575 440 641

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.