GORDONKI
CEL ZAJĘĆ

Celem zajęć gordonowskich jest umożliwienie dzieciom optymalnego rozwoju muzycznego w przyszłości, otwarcie na muzykę i radosne muzykowanie. Osłuchujemy dzieci z różnymi melodiami i rytmami. Z wykorzystaniem głosu ludzkiego, najlepiej rozpoznawalnego i najbliższego ich uchu brzmieniu. Dzięki temu, dzieci chętniej wydobywają z siebie melodyczne dźwięki, a nawet wchodzą w muzyczny dialog z instruktorką i innymi dziećmi. Dlaczego? Dzieci uczą się języka muzycznego w taki sam sposób jak języka ojczystego. Najpierw się z nim osłuchują, potem zaczynają gaworzyć, wypowiadać do nas pierwsze słowa, zdania, by na końcu swobodnie się wypowiadać. Tak samo dzieje się z muzyką. Najpierw Maluszki osłuchują się ze śpiewem, potem nucą swoje pierwsze, krótkie melodie, by w przyszłości móc swobodnie improwizować i tworzyć muzykę.

Osoba prowadząca: Katarzyna Czapla

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 10:00 -13:00

Grupa może liczyć od 4 do 6 uczestników (Dziecko+Opiekun)

Obowiązują wcześniejsze zapisy na zajęcia

 

Warunkiem rezerwacji miejsca za zajęciach jest wcześniejsze dokonanie płatności.

Cena:

- 50 PLN jedne zajęcia

- 45 PLN jedne zajęcia przy zakupie karnetu (cztery zajęcia)

RAMOWY
PLAN ZAJĘĆ

Podczas zajęć cały czas ruszamy się w pulsie muzyki, co pomaga skoordynować dzieciom ruch z oddechem, jak również uczy jak utrzymywać stały puls piosenek i prawidłowo je frazować.


Dodatkowo, by cały czas skupiać uwagę dziecka, do zajęć włączane są różne rekwizyty, np. chusta animacyjna (podkreślająca puls melodii, czy rytmu), piórka (wspomagające koordynację oddechową), głębokie pudło z piłeczkami (wspomagające czucie głębokie).

Zajęcia odbywają się w środy w godzinach 10-13

Całe zajęcia prowadzone są wg. teorii uczenia się E.E Gordona i ruchu
R. Labana,​

 1. Swobodna zabawa, sprawdzanie listy obecności, mini wykłady jak wspierać rozwój muzyczny dzieci podczas zajęć i w zaciszu domowym (ok 5-15 min)
   

 2. Zajęcia zorganizowane (ok 30-40 min) powitanie w kręgu, zabawy muzyczno-ruchowe, zabawy rytmiczno-ruchowe
   

 3. Gra na instrumentach/mini koncert na instrumencie (5-10 min)

CO MOŻE MNIE ZADZIWIĆ PODCZAS ZAJĘĆ?

Jak duży potencjał muzyczny może drzemać w Twoim dziecku, nawet jeśli uważasz, że nie pochodzisz z muzykalnej rodziny.

Cisza jest jednym z elementów zajęć. W ciszy dzieci mogą przetworzyć wcześniej usłyszaną melodię, czy rytm, a także mają szanse się odezwać.

Śpiewamy na neutralnych sylabach „pa” i „ba”. Priorytetem każdego dziecka jest umiejętne porozumienie się z drugim człowiekiem przez słowa. By dzieci odważyły się zaśpiewać-warto dostosować nasz język do ich możliwości.

Duża ilość improwizacji. Opisując dziecku świat, używamy wielu różnych słów by przybliżyć mu obraz, np. słonia. Muzycznie ośpiewujemy na różne sposoby daną melodię-by dziecko mogło lepiej zrozumieć jakie dźwięki ją tworzą.

ZAPISZ SIĘ
NA ZAJĘCIA

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Zadzwoń do nas:
+48 575 440 641

 

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.