TUS
Cele zajęć

Głównymi celami programu są:
 

 • Poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych

 • Zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych (odbywa się to poprzez rozłożenie każdej umiejętności na podstawowe kroki i zdobycia umiejętności zastosowania tej wiedzy w przebiegu konkretnego zachowania w praktyce społecznej).
   

 • Zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych – zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny. 

Ważnymi elementami tej metody są:

 • Podawane precyzyjne instrukcje i modelowanie zachowań.

 • Ćwiczenia umożliwiające nabycie nowych umiejętności, utrwalenie ich i doświadczenie nowej jakości przeżyć związanych z nabywaniem nowych kompetencji.

 • Możliwość uzyskania informacji zwrotnej – w różnej formie, jako informacje od trenera ale tez od innych uczestników treningu.

 • Przeniesienie – generalizacja ćwiczonych umiejętności poprzez wykonywane zadania domowe.
   

Osoby prowadzące:
Justyna Przeździecka oraz Katarzyna Małys

Nowych chętnych zapraszamy na bezpłatne konsultacje przed dołączeniem do grup zajęciowych.

Zachęcamy do umówienia terminu konsultacji telefonicznie bądź mailowo - namiary poniżej.

Zajęcia rozpoczynają 15 września
i będą odbywać się co tydzień

we wtorki:

godz. 17:30, grupa 6-7 lat

w środy:

godz. 16:30, grupa 4-5 lat

Prowadzimy również zapisy do pozostałych grup wiekowych do 10 roku życia

PROGRAM UCZY DZIEWIĘCIU PODSTAWOWYCH UMIEJĘTNOŚCI

• Zawierania znajomości
• Słuchania
• Zadawania pytań
• Odmawiania

 

• Inicjowania rozmowy
• Dyskutowania
• Reagowania na krytykę
• Wyrażania krytyki

 

• Radzenia sobie z uczuciami, w tym: rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu i rozczarownia, mówienia komplementów.

Dla kogo?

Zapraszamy na grupowy trening umiejętności społecznych. Dla dzieci, które mają trudność
z nawiązywaniem interakcji społecznych
, rozpoznawaniem i odczytywaniem mowy ciała, komunikacją werbalną, nieśmiałych, wycofanych lub lękowych, mających problem z kontrolą emocjonalną, samokontrolą, agresją (adhd, autyzm, agresja, zespół aspergera).

 

Zajęcia trwają 45 minut + 15 minut na rozmowę opiekunów z psychologiem prowadzącym zajęcia.


Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku

od 4 do 10 lat.


Centrum Terapii i Rozwoju Kids UP w Warszawie, 
na Ursynowie

 
Zapraszamy do kontaktu

Napisz do nas (mail):
kontakt@centrumkidsup.com


Zadzwoń do nas:
+48 575 440 641

KONTAKT

kontakt@centrumkidsup.com
tel: 575 440 641

Nr konta:
12 1140 2004 0000 3202 7748 1450

ADRES

ul. Gandhi 15, lokal 1

02-776, Warszawa

@​copywriters by Kids UP 

Polityka prywatności:
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO,  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest KIDS UP Centrum Terapii i Rozwoju Przeździecka Marciniak Spółka jawna (dalej również jako „Spółka”) z siedzibą w Warszawie.

 2. Państwa dane osobowe  mogą być przetwarzane w następujących w celu

  1. niezbędnym do obsługi i realizacji umowy dotyczącej zajęć terapeutycznych/zajęć edukacyjnych.

  2. bieżącego kontaktu z Rodzicem/Opiekunem dziecka wynikającego z należytego wywiązania się z warunków umowy

  3. Dla celów biznesowych spółki  takich jak sprawozdawczość zarządcza oraz przestrzeganie prawa i zobowiązań prawnych oraz ochrona majątku i interesów spółki

 3. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opisanych powyżej.

 4. Państwa dane osobowe wynikające z umowy, będą przechowywane przez okres trwania umowy z ze spółką, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnego

 5. Spółka zapewnia przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO,w tym:

  1. Prawo do żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

  2. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia

  3. Prawo do wycofania w dowolnym momencie wcześniej udzielonej dobrowolnie zgody )  W niektórych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (tj. w celach marketingowych).

 6. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy i świadczenia usług przez spółkę.